เขาพระพุทธบาทน้อย

ภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม คือลักษณะภูมิศาสตร์อันเด่นชัดของ “เขาพระพุทธบาทน้อย” ซึ่งอยู่ในบริเวณ วัดพระพุทธบาทน้อย ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ จึงสามารถพบเห็น นกจู๋เต้นเขาปูน ในวงศ์นกกินแมลง ซึ่งพบมากที่จังหวัดสระบุรี รวมถึงเลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ม้าพระอินทร์” อาศัยอยู่ในถ้ำสามเขา และด้วยความสูงชันของหน้าผาที่เขาพระพุทธบาทน้อย จึงเป็นแหล่งจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย

เช่น กิจกรรมปีนเขา หรือจะโรยตัวชมวิวแม่น้ำป่าสัก ในมุมมองแบบเปิดโล่ง ก็น่าสนใจไม่น้อยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยู่ภายใน วัดพระพุทธบาทน้อย ก็คือ พระพุทธบาทจำลอง ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณ และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่า รอยพระพุทธบาทปรากฏขึ้นมาได้เนื่องจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พลังจิตเพ่งกสิณให้หินเป็นน้ำหรืออ่อนนุ่มแล้วประทับรอยให้ปรากฏ อธิษฐานให้ใหญ่เล็กได้ตามความปรารถนา มีพลังและอานุภาพของพระองค์สถิตอยู่ เพราะทรงเห็นว่าสถานที่นี้จะเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภายในรอบพระพุทธบาทยังคงมีน้ำอยู่ตลอด หากการเคารพสักการบูชารอยพระพุทธบาท แม้เพียงดอกไม้ดอกเดียว ก็เกิดเป็นบุญที่ทำให้มีภพภูมิในเทวโลกได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand