โรคเรื้อรังที่เติบโตเร็วที่สุด

ผู้หญิงที่มีโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดมะเร็งได้มากกว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นเบาหวานร้อยละ 27 สำหรับผู้ชายมีความเสี่ยงสูงกว่าร้อยละ 19 นักวิจัยยังพบว่าโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับมะเร็งส่วนใหญ่ของร่างกายเฉพาะส่วนสำหรับทั้งชายและหญิง โดยรวมแล้วมีการคำนวณว่าผู้หญิงที่มีโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดมะเร็งในรูปแบบใด ๆ ได้มากกว่าผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6

มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมากสำหรับผู้หญิงที่มีโรคเบาหวานในการเป็นมะเร็งไต (สูงกว่าร้อยละ 11) โรคมะเร็งในช่องปากสูงกว่าร้อยละ 13 มะเร็งกระเพาะอาหารร้อยละ 14 และมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับผู้ชาย กับสภาพ สำหรับโรคมะเร็งตับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับชายที่เป็นเบาหวาน โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 415 ล้านคนทั่วโลกโดยมีผู้เสียชีวิต 5 ล้านคนทุกปี ในประเทศออสเตรเลียเป็นโรคเรื้อรังที่เติบโตเร็วที่สุดโดยมีผู้ป่วย 280 คนที่กำลังพัฒนาโรคในแต่ละวัน