Category: travel news

เขาพระพุทธบาทน้อย

ภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม คือลักษณะภูมิศาสตร์อันเด่นชัดของ “เขาพระพุทธบาทน้อย” ซึ่งอยู่ในบริเวณ วัดพระพุทธบาทน้อย ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ จึงสามารถพบเห็น นกจู๋เต้นเขาปูน ในวงศ์นกกินแมลง ซึ่งพบมากที่จังหวัดสระบุรี รวมถึงเลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ม้าพระอินทร์” อาศัยอยู่ในถ้ำสามเขา และด้วยความสูงชันของหน้าผาที่เขาพระพุทธบาทน้อย จึงเป็นแหล่งจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)

น้ำตกสำโรงเกียรติ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ในท้องที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 81 กิโลเมตร น้ำตกสำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า “น้ำตกปีศาจ” ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า “หน่วยปีศาจ” ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว